DV Sunčeko koristi Okitoki aplikaciju

Saznajte više

Kraći programi

Kraći programi

Kraći programi se sastoje od likovno scenskog programa, stranih jezika (engleski, njemački i talijanski), plesa, sportsko-rekreacijskog programa, edukacije djece predškolskog uzrasta "Mini Squash" i robotike.
Redoviti program

Redoviti program

Redoviti desetosatni program temeljen je na vrijednostima (znanje, identitet, humanizam, tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost) kojima nastojimo unapređivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece.
Program predškole

Program predškole

Program predškole dječjeg vrtića Sunčeko verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Obvezan je dio odgojno-obrazovnog programa našega vrtića i kao takav provodi se svakodnevno za djecu, školske obveznike, u godini prije polaska u školu.

Zašto dječji vrtić "SUNČEKO"

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

To je mjesto gdje se naši polaznici uvijek mogu osjećati sigurno, voljeno i prihvaćeno, mjesto gdje uče i razvijaju sve svoje vještine i sposobnosti, mjesto gdje su njihove potrebe zadovoljene, a njihova prava ostvarena.
dani kruha.jpg

Sadržaji u našem vrtiću

Naš vrtić nudi brojne sadržaje za polaznike, kako u vrtiću tako i izvan vrtića. Redovito organiziramo događaje, proslave, posjete, predstave, sportsko-rekreacijske programe, ali i razne druge aktivnosti.
djeca-sunceko.jpg

Program

Odgojno-obrazovni program Sunčeka temelji se na interesima, potrebama i željama djece. Dijete je uvijek na prvom mjestu te predstavlja polaznu točku u planiranju našeg rada te najbitniji izvor novih tema i sadržaja koji će se obrađivati. Pri obrađivanju tih tema uvijek nastojimo poticati djecu na učenje istraživanjem – veoma nam je bitno dopustiti svakom pojedinom djetetu da uči svojim tempom i na svoj način, jer time omogućujemo najkvalitetnije učenje te zadržavanje informacija.

Glavni cilj našeg programa je stvoriti sretnu, zadovoljnu, samostalnu i samopouzdanu osobu koja zna prepoznati vlastite interese i želje i usmjeriti se na njih i na njihovo ispunjenje. Smatramo da je ovo ključ za sreću i uspjeh u životu, a to je ono najbitnije što želimo svoj djeci.

Pročitajte više

tab-img

Učenje kroz igru

Stav koji zauzimamo po pitanju obrazovanja je da je učenje najbolje kroz igru – dječja igra nije samo igra, ona je najbolji, najprikladniji i najkvalitetniji način za poučavanje djece. Djeci igra dolazi prirodno i spontano, a posebno je korisna za razvoj suradnje, samokontrole, samodiscipliniranosti, međusobnog pomaganja, kompetentnosti, ustrajnosti, izdržljivosti, tolerantnosti te sposobnosti dijeljenja, davanja i primanja. Također, djeca kroz igru stvaraju i održavaju prijateljstva. Upravo zato je u našem vrtiću igra na posebno visokom mjestu na listi prioriteta.

Djeca kroz igru najlakše usvajaju stavove i vrijednosti, pravila i posljedice. Upravo zato naše aktivnosti temelje se na igranju – djeci je omogućeno učenje istraživanjem, opipavanje, rastavljanje, sastavljanje, ispitivanje, što god žele, kako bi samostalno došli do informacija i zaključaka vezanih uz pojedine teme. Djeca uče iskustvom – iako im često pokušavamo objasniti neke stvari, oni će ih puno bolje shvatiti ako ih sami iskuse. Naše objašnjavanje ostaje na razini teorije, ali je bitno dopustiti im istraživanje prakse, kako bi sami shvatili što se nalazi iza naših riječi (ipak, svima nam je lakše učenje kroz praksu nego isključivo putem teorije).

Dječji um je poseban, kreativan, otvoren i pun novih, divnih ideja. Upravo zato nam je cilj ponuditi djeci što je više moguće načina da se sami izraze i ostvare, da sami stvaraju svoje učenje. Naši odgojitelji ih pri tome prate i pomažu im, ali je ipak naglasak na samostalnom učenju. Cilj igre kao metode učenja je osiguravanje interesa djece – ukoliko omogućimo djeci da uče na način koji je njima prirodan, osiguravamo zadržavanje interesa i informacija.

Mlađa djeca nemaju dovoljan kapacitet pažnje da se usmjere na poučavanje ili predavanje. Upravo zbog toga, mi smo našu edukaciju i poučavanje pretvorili u zajedničku igru s djecom, gdje djeca sama uče iz ponuđenih poticaja i materijala, a mi učimo zajedno s njima, prateći i promatrajući njih i njihovu igru.

Igra ima posebno mjesto u životu svakog djeteta, a mi se trudimo omogućiti im što više igre, što više prirodnog izražavanja, i što više učenja na najlakši i najprikladniji način.

Pročitajte više

tab-img

Aktivnosti u vrtiću i izvan vrtića

Aktivnosti koje nudimo našoj djeci su brojne, od organiziranih do slobodnih. Djeca imaju pravo i mogućnost samostalno odabrati što žele raditi, a mi smo tu da im te želje ispunimo. Upravo zbog toga, sve naše sobe dnevnog boravka nude brojne ''centre aktivnosti'' u kojima djeca mogu izabrati ono što im najviše odgovara.

Naši odgojitelji na svakodnevnoj razini organiziraju posebne planirane aktivnosti za djecu, s ciljem razvoja njihovih motoričkih, logičkih, kognitivnih, predčitalačkih i brojnih drugih sposobnosti. Aktivnosti i poticaji temelje se na dječjim interesima i razvojnim potrebama, a djeca se mogu uključiti u sve aktivnosti koje ih zanimaju te istraživanjem i suradnjom s drugom djecom ili odgojiteljima proširivati svoje znanje.

Za djecu je na dnevnoj razini organiziran i boravak u vanjskim prostorima, s ciljem poticanja boravka na zraku, fizičke aktivnosti te druženja s djecom iz drugih odgojnih skupina. Djeci je u vanjskom prostoru dozvoljena slobodna igra – trčanje, skakanje, igre lovice, skrivača, što god žele – ali im je uvijek ponuđen i velik broj poticaja posebno pripremljenih za boravak na zraku. Ukoliko žele, djeca se mogu uključiti i u aktivnosti isplanirane za njih, ili osmisliti vlastite aktivnosti koristeći ponuđene poticaje.

Svakodnevne aktivnosti u vrtiću često proširujemo aktivnostima izvan vrtića. Osim redovitih šetnji u parkove i na dječja igrališta, djeca imaju mogućnost i sudjelovati u brojnim vanjskim aktivnostima, posebno organiziranima za njih – aktivnosti vezane uz trenutne teme koje se obrađuju, uz posebno iskazane dječje interese ili uz trenutne događaje u našoj okolini. Do sada smo posjetili brojne muzeje (Muzej iluzija, Muzej automobila, Tehnički muzej, Muzej Mimara), išli na brojne izlete u Zagreb i okolicu, posjetili brojne bitne događaje (Lego izložba), išli na grudanje i sanjkanje te zajednički sudjelovali u brojnim drugim aktivnostima. Brojni izleti i posjeti organizirani su na prijedlog naših roditelja te smo jako ponosni na kvalitetnu suradnju s njima.

Pročitajte više

tab-img

Upoznavanje i socijalizacija

Prijateljstvo je jedna od najbitnijih stvari u životu pojedinca, stoga se u našem vrtiću posebna pažnja posvećuje razvoju pozitivnih i kvalitetnih odnosa među djecom. Prijateljstva su važna za djetetov emocionalni, socijalni i spoznajni razvoj, ali nude i brojne druge bitne prednosti – djeca kroz prijateljstvo s drugom djecom usvajaju pravila, uče ih poštivati, držati se dogovora, donositi odluke, podnositi uspjeh i neuspjeh te uzimati u obzir i mišljenja druge djece.

Uspješno stvaranje prijateljstava u vrtićkoj dobi podrazumijeva poučavanje djece o prijateljstvu – tko je dobar prijatelj, zašto, kako se dobri prijatelji ponašaju, kako održati dobro prijateljstvo i slično. Odgojitelji s djecom intenzivno rade na razvoju njihove socijalne i emocionalne inteligencije – putem slikovnica, priča, druženja, zajedničkih aktivnosti i poticanja na suradnju. S djecom također radimo na stvaranju osjećaja empatije, razvijanju tolerancije, suradnje i timskog rada, ali i na stvaranju pozitivne slike o sebi te razvoju samopouzdanja. Usmjereni smo i na pojedinca, ali i na parove ili grupe djece – bitno je djetetu osvijestiti vlastitu vrijednost kako bi moglo biti dobar prijatelj te kako bi bilo sretno i zadovoljno samim sobom.

Cilj nam je kod djece razviti empatiju i brigu o drugima, potaknuti ih da vide stvari iz perspektive druge djece, potaknuti ih na brigu o drugoj djeci te na poštivanje svih drugih. Svakodnevno u vrtiću možemo primijetiti velik broj djece koja su uspješno ostvarila svoja prva prijateljstva – zajedno se igraju, posuđuju i dijele igračke, pomažu jedni drugima, brinu se jedni o drugima te pokazuju osjećaje privrženosti i zadovoljstva u međusobnom odnosu. Iako nas ovi rezultati čine veoma ponosnima, naš rad tu ne staje – i dalje aktivno radimo na razvoju prijateljstava, socijalne i emocionalne inteligencije djece te usavršavanju pozitivne slike o sebi svakog pojedinog djeteta te međusobnih odnosa među njima.

Pročitajte više

tab-img

Poticanje djece na razvoj i kreativnost

Svako dijete je mali znanstvenik, umjetnik, istraživač, sportaš, sve u jednom. Ali opet, svako dijete ima svoje posebne intrese i potrebe, na koje mi moramo djelovati. Naš program usmjeren je na njegovanje svih posebnosti svakog individualnog djeteta, poticanje njihove prirodne kreativnosti te osiguravanje njihovog optimalnog razvoja. Ovdje razvijamo njihov duh, tijelo i um te im dopuštamo da budu svoji, posebni i unikatni.

Odgojno-obrazovni rad našeg vrtića planira se i provodi s ciljem optimalnog razvoja djeteta. Sve naše aktivnosti planiramo i provodimo s krajnjim ciljem poticanja razvoja svakog djeteta te ih posebno prilagođavamo razvojnim dobima djece. Kako bismo kod naših najmlađih potaknuli općeniti razvoj, trudimo se ponuditi im što više poticaja i aktivnosti s ciljem njihovog cjelokupnog razvoja, ali smo isto tako posebno usmjereni na njegovanje njihove prirodne kreativnosti.

Motorički, logički, kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj veoma su nam bitni te je naš program osmišljen i provođen uvijek imajući na umu potrebe djece te razvoj svih navedenih područja. Zbog navedenoga, imamo i velik broj dodatnih i posebnih aktivnosti te kraćih programa koji omogućuju djeci da se pronađu u onome što vole te da se razvijaju i usavršavaju u navedenim područjima. Sve aktivnosti i poticaji kreirani su s našom djecom na umu, a prilagođavamo ih posebno svakoj grupi, ali i pojedinoj djeci unutar grupe – naši odgojitelji poznaju svu djecu individualno te su materijali i poticaji isplanirani i ponuđeni imajući na umu razvojni stadij svakog djeteta, sljedeće korake u njihovom razvoju te njihove posebne želje, interese, motivacije i potrebe.

Posebno područje razvoja na koje smo usmjereni je kreativnost. Svako dijete je mali kreativac, bilo slikar, pisac, skladatelj, pjevač, plesač ili nešto drugo, u svakom od njih krije se visoka razina nesputane kreativnosti. Naš cilj je omogućiti im njihovo kreativno izražavanje. Zbog toga, redovito prilagođavamo naše prostore dnevnog boravka djece njima i njihovim željama i interesima, nudimo im velik broj materijala i poticaja kako bismo ih potaknuli na izražavanje vlastite kreativnosti te ih potičemo na likovno, glasovno, tjelesno izražavanje, kako bi naša djeca dalje razvila i usavršila vlastitu kreativnost.

Ovdje, kreativno dijete je opušteno, sretno i slobodno dijete, samopouzdano i sigurno u svoje kreativne radove, a to je upravo ono što našim programom želimo postići.

Pročitajte više

tab-img

Naši rezultati govore za sebe!

Naš vrtić uspješno posluje već šestu godinu za redom. Taj uspjeh smo postigli zahvaljujući Vama, ali i zahvaljujući našem kolektivu koji neumorno radi na usavršavanju programa i postizanju najboljih rezultata. U naših 6 godina uspješno smo ispunili naše postavljene ciljeve, ali i dalje se usavršavamo i poboljšavamo. Najbitniji rezultat je broj sretne djece koja svakodnevno borave u našem vrtiću, ali smo isto tako ponosni na brojne ostvarene ciljeve:

0 %
USPJEŠNOST
0 %
SRETNE DJECE
0 %
SRETNIH RODITELJA
 • završili smo 6 predškolskih programa te u školu poslali 28 predškolaca
 • uspješno smo kraju priveli 19 različitih kraćih programa s ciljem proširivanja interesa naših najmlađih
 • organizirali smo i završili velik broj projekata na razini vrtića zajedno s našom djecom
 • ugostili smo velik broj različitih kazališta kako bi našoj djeci ispričali zanimljive priče
 • posjetili smo brojne muzeje i izložbe (Muzej iluzija, Lego izložba, Tehnički muzej, Muzej automobila i brojni drugi)
 • organizirali smo velik broj izleta s našom djecom (sanjkanje, skijanje, posjeti parkovima)
 • uspješno smo isplanirali i izveli 18 priredbi za roditelje (Božić, Uskrs, završne priredbe).

Što kažu roditelji

Kraći programi

3-6
godina
15
kapacitet

Likovno scenski program

Likovni i scenski program.
3-6
godina
15
kapacitet

Ples

Ples je kao oblik izražavanja prirodan čovjeku u svakoj životnoj dobi, a posebice u dječjoj.
5-6
godina
15
kapacitet

Mini Squash

Program mini squasha obogaćuje motorička znanja djece predškolskog uzrasta.
3,5-6
godina
10
kapacitet

Strani jezici

Učenje engleskog, talijanskog i njemačkog jezika.
3,5-6
godina
15
kapacitet

Sportići

Integrirani sportski program, univerzalna sportska škola, škola klizanja, skijanja, plivanja i rolanja.
4-6
godina
10
kapacitet

Robotika

Cilj je povezati STEM i učenje stranih jezika kako bi se djeca cjelovito razvijala, stvarala i istraživala uz zabavu i igru.

Redoviti program i predškola

Redoviti desetosatni program i program predškole.

Vaša djeca

Vaša djeca najvažniji su dio našeg vrtića. Pri planiranju našeg odgojno-obrazovnog rada ona imaju prvo i najvažnije mjesto, a sav naš trud usmjeren je na prilagođavanje našeg rada njihovim željama, interesima i potrebama. Ciljevi našeg rada proizlaze iz želja za optimalnim razvojem vaše djece. Upravo zbog toga, naš rad usmjeren je na sve bitne sastavnice dječjeg razvoja:

 • zadovoljavanje želja i potreba svakog djeteta
 • razvoj motoričkih, logičkih i kognitivnih vještina kod djece
 • razvoj socijalne i emocionalne inteligencije
 • kreiranje poticajnog prostorno-materijalnog okruženja
 • uspostavljanje privrženosti između djece i odgojitelja
 • i u konačnici – stvaranje sretnog, zadovoljnog i samopouzdanog djeteta.
Sigurnost

Sigurnost naših najmlađih zauzima visoko mjesto na listi naših prioriteta. Svi prostori vrtića osigurani su kako ne bi došlo do ozljeda ili samostalnih izlazaka iz vrtića. Naši zaposlenici – odgojitelji, asistenti, stručni tim, kuharica – zajedničkim snagama kontinuirano nadziru djecu i njihove kretnje te im spremno pomažu na svakom koraku.

Sve naše igračke, materijali i didaktička oprema prilagođeni su uzrastu djece unutar odgojnih skupina, a naši odgojitelji i asistenti prate njihovo korištenje te brinu o sigurnosti djece.

Sreća
Obrazovanje

Obrazovanje, sigurnost i razvoj za Vašu djecu su naši najveći prioriteti

Galerija slika

Aktualnosti

Prilagodba na jaslice
Prilagodba na jaslice i vrtić predstavlja novo poglavlje u životu djeteta ali i cijele obitelji, osobito ako se radi o prvom odvajanju djeteta od ...
Pročitajte više >
Partnerski odnos obitelji i vrtića
Obitelj i vrtić dva su temeljna sustava u kojima se dijete predškolske dobi razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve ...
Pročitajte više >
Odvikavanje od pelena
Kada je pravo vrijeme za odvikavanje od pelena? Odgovor na postavljeno pitanje potražite i prepoznajte u ponašanju svoga djeteta. Kontrolirati ...
Pročitajte više >
Emocionalni razvoj djeteta
Reakcije ugode ili neugode prve su emocije koje dijete izražava. Smiješkom, gugutanjem i pozornim gledanjem dijete nam pokazuje pozitivne emocije, ...
Pročitajte više >
Preporuke za rad s djecom rane i predškolske ...
{pdf=docs/Vijesti/DV_Preporuke za rad s djecom rane i predskolske dobi.pdf|100%|800}
Pročitajte više >
Obavijest roditeljima
{pdf=docs/Vijesti/Upute za roditelje.pdf|100%|500}
Pročitajte više >
Upute za roditelje
{pdf=docs/Vijesti/Upute za roditelje 2.pdf|100%|500}
Pročitajte više >

O nama

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

Pratite nas na Facebooku