O dječjem vrtiću ‘SUNČEKO’

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

To je mjesto gdje se naši polaznici uvijek mogu osjećati sigurno, voljeno i prihvaćeno, mjesto gdje uče i razvijaju sve svoje vještine i sposobnosti, mjesto gdje su njihove potrebe zadovoljene, a njihova prava ostvarena. Sukladno navedenom, već šestu pedagošku godinu primjenjujemo standarde kvalitete: planiranje i praćenje djeteta, evaluacija skrbi za sigurnost i zaštitu zdravlja djece, kreiranje okruženja, strategije podrške razvoju i učenju kroz igru, promatranje i praćenje djece u skladu s ishodima razvoja i učenja, unaprjeđivanje komunikacijsko-interakcijskih odnosa i vještina kvalitetne komunikacije u odgoju, individualizacija i diferencijacija te partnerstvo s obitelji i lokalnom zajednicom, kako bismo unaprijedili sve segmente življenja djece i odraslih u vrtiću.

Cilj

Cilj je djelovanja ove pedagoške godine program rada postaviti fleksibilno kako bi osigurali kontinuitet u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu. Program treba biti otvoren za kontinuirano učenje i unapređivanje prakse vrtića, u skladu s individualnim potrebama i pravima djece, djelovanjem primjerenim metodama te oblicima rada i postupcima. Također, bitno je kontinuirano ostvarivati partnerstvo s roditeljima i Vrtićem kao i sa širom zajednicom.

Vizija

Vizija razvoja dječjeg vrtića „Sunčeko“ odgleda se u promoviranju kulture vrtića, skrbeći o cjelovitom razvoju svakoga djeteta. Također, naša je vizija biti vrtić u kojemu se dijete osjeća sretno, sigurno i zaštićeno, u kojemu se poštuje djetetova različitost te potiče razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.  

Misija

Misija je našega vrtića odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i omogućiti mu dovoljno prostora za istraživanje, stjecanje novih iskustava, razvoj kreativnosti te igre i učenja kroz igru.

Vrtić kao ustanova predstavlja institucijski rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci i kao takav, smatra se dopunom obiteljskom odgoju, što nameće obvezu partnerskog odnosa s roditeljima i širom društvenom zajednicom. Sukladno tome, osim redovitih cjelodnevnih programa, specifičnost našega vrtića ogleda se u raznovrsnoj ponudi posebnih programa: program predškole, posebni program engleskog, njemačkog i talijanskog jezika, STEM program - posebni program robotike, sportsko-rekreativni program, squash, likovno scenski program i program plesa.

Prizemlje stambene zgrade na adresi Zavrtnica 3/1 i pripadajuće dvorište prostor je dječjeg vrtića Sunčeko. Unutarnji dio vrtića broji tri sobe dnevnog boravka za tri odgoje skupine u vrtiću. Svaka odgojna skupina ima pripadajući garderobni prostor s ormarićima i vješalicama, označenima za svako dijete pojedinačno. Na zidovima se nalaze oglasne ploče i kutići za roditelje čija je namjena pravovremeno informiranje roditelja o svim događanjima i planovima. U vrtiću se nalaze uredi ravnatelja i pedagoga te pomoćna prostorija za održavanje posebnih programa. Osim navedenoga, u vrtiću postoji i kuhinja s pripadajućim spremištem, sanitarni čvor za odrasle te u sklopu soba dnevnog boravka sanitarni čvorovi za djecu. Vanjski prostor vrtića opremljen je različitim sadržajima koje je vrtić osigurao prateći interese i potrebe djece: različiti poligoni, bazeni s lopticama, pješčanik, penjalice, tuneli, slobodan prostor za igre uz pokret te ostali promjenjivi sadržaji, ovisno o vremenskim uvjetima i godišnjim dobima.

Suradnička kultura našega vrtića ostvaruje se osnaživanjem osobnih i profesionalnih kompetencija odgojitelja. One omogućuju primjereno i sustavno djelovanje te odgovornost u osobnom i timskom radu svih uključenih u odgojno-obrazovni proces za dobrobit djeteta i cjelokupno ozračje vrtića.

Sunčekov sjaj - Naših 5 godina

Broj 1 - Listopad 2018

Pročitajte naše novine i pogledajte gdje smo sve bili, što smo radili, kako nas djeca doživaljavaju, a možete pogledati i dječje radove.

Kako je sve krenulo?

Potaknuti dugogodišnjom željom za radom s djecom te svjesnošću o nedostatku vrtićkih mjesta u gradu Zagrebu, u ožujku 2013. godine javlja se ideja o uređenju i stvaranju Dječjeg vrtića ''Sunčeko''. Ukazuje se prilika ulaska u tada roh-bau prostor na lokaciji Zavrtnica 3/1 i time se kreće u realizaciju ideje.

Krenulo se u realizaciju

Napornim radom i trudom prikupili smo svu potrebnu dokumentaciju, projekte, dozvole i suglasnosti.

Travanj 2013 - Srpanj 2013

Kolovoz 2013 - Rujan 2013

Prostor za boravak djece

U suradnji sa stručnim suradnicima i arhitektima osmislili smo savršen prostor za boravak djece. Radovi su u punom jeku.

Opremanje vrtića

Najslađi dio posla, opremanje vrtića svim potrebnim namještajem i igračkama koje će naša buduća Sunčeka koristiti.

Listopad 2013

21.10.2013.

OTVORENJE!

Napokon stiže uporabna dozvola i odobrenje za rad! Dječji vrtić Sunčeko otvorio je svoja vrata.
0
ODGOJNE
SKUPINE
0
DJECE
0
ODGOJITELJA
0
STRUČNA
SURADNIKA

O nama

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

Pratite nas na Facebooku