Prehrana

Prehrana djece u vrtiću

Pravilna je prehrana važna u svakoj životnoj dobi, no, to se osobito odnosi na razdoblja u kojima se dijete najbrže razvija. Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta, a pravila prehrana jedan je od ključnih faktora djetetova kvalitetnog i cjelovitog rasta i razvoja. Osim izravnog učinka na rast, kognitivni i fizički razvoj, prehrana može utjecati na pojavu određenih patoloških promjena kao i na pojavu kroničnih bolesti u odrasloj dobi. Usto, djetinjstvo je vrijeme kada se formiraju prehrambene navike koje će pojedinac nositi cijeli život.

Prehrana djece u dječjim vrtićima planirana je i kontrolirana u vrtiću i institucijama izvan vrtića. Dječji vrtići provode prehranu djece prema važećim prehrambenim standardima i normativima koji su određeni Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.

U dobi malog djeteta (1-3 godine) najveći dio energije crpi se iz ugljikohidrata, dok se udio masti smanjuje u odnosu na dojenaštvo. Potreba za vitaminima i mineralima je veća u odnosu na mlađu dob, izuzev za vitaminom D. U predškolskoj dobi (4 - 6 godina) potrebe za vitaminima i mineralima su veće od onih u dobi maloga djeteta. U predškolskoj dobi djeca jasno počinju izražavati svoje želje u vezi s prehranom i vrlo lako mogu razviti loše prehrambene navike ukoliko su potaknuti lošim primjerom ili su im svakodnevno dostupni slatkiši, grickalice i brza hrana, neredoviti i/ili količinski neprimjereni obroci.

Uzevši u obzir da djeca koja pohađaju vrtić provedu tamo značajan dio vremena, vrlo je važno hranu servirati u obrocima s ustaljenim rasporedom, u količinama i kvaliteti koja poštuje najbolji predviđeni energetski unos i raznovrsnu zastupljenost namirnica. Treba voditi računa o tome da se sastavom isti obroci ne ponavljaju često, odnosno izbjegavati monotoniju jela.

 

Image

Glavne skupine namirnica su:

Žitarice, proizvodi od žitarica i krumpir

Mlijeko i mliječni proizvodi

Voće i povrće

Masnoće, sol, šećer

Meso, mesne prerađevine, riba, jaja i mahunarke

Napitci

Vrijeme serviranja obroka po odgojnim skupinama

Odgojna skupina

Jaslička skupina "Leptirići"
Mješovita jaslička skupina "Žabice"
Mješovita vrtićka skupina "Ribice"

Doručak

8:00 - 9:30
8:30 - 9:00
8:30 - 9:00

Ručak

11:30 - 12:00
11:30 - 12:00
11:30 - 12:00

Voćna i popodnevna užina

VOĆNA UŽINA: 9:30h
POPODNEVNA UŽINA: 14:00h
DODATNA UŽINA: 16:00h
VOĆNA UŽINA: 9:30h
POPODNEVNA UŽINA: 14:00h
VOĆNA UŽINA: 9:30h
POPODNEVNA UŽINA: 14:00h

O nama

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

Pratite nas na Facebooku