Strani jezici

KRAĆI PROGRAMI

Osnovni cilj usvajanja stranog jezika jest ostvarivanje komunikacijsko-jezične kompetencije na stranom jeziku, odnosno usvajanje znanja, sposobnosti i vještina uporabe jezika u socio-kulturalnom kontekstu, u određenoj situaciji i s određenim govornikom. Elementarna komunikacija na stranim jezicima, uz temeljnu komunikaciju na materinjem, smatraju se ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje što ističe i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Specifični ciljevi kratkog programa ranog učenja engleskog, talijanskog i njemačkog jezika odnose se na:

  • razvoj senzibiliteta za engleski, njemački i talijanski jezik i njihove fonološke sustave
  • usvajanje osnovnog rječnika, jezičnih struktura i fraza na ovim jezicima
  • razvoj ispravnog izgovora, ritma i intonacije
  • razvoj samopouzdanja djeteta i osjećaja uspješnosti
  • razvoj pozitivnog stava o učenju
  • upoznavanje kulture i običaja zemalja u kojima se priča engleski, njemački i talijanski jezik

Sukladno ciljevima, zadaće kratkog programa ranog učenja engleskog, talijanskog i njemačkog jezika su:

  • stvarati uvjete u kojima će djeca slušati i govoriti engleski, talijanski i njemački jezik
  • poticati djetetov interes za slušanjem, usvajanjem i reprodukcijom navedenih jezika

O nama

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

Pratite nas na Facebooku