Redoviti desetosatni program

Redoviti desetosatni program temeljen je na vrijednostima (znanje, identitet, humanizam, tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost) kojima nastojimo unapređivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece. Redovitim programom usmjereni smo na osiguravanje dobrobiti za dijete, na cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te na razvoj kompetencija. Kontinuirano stvaramo primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojemu dijete ima priliku ostvarivati interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima. Stvaramo organizacijske uvjete kojima djeci omogućujemo istraživanje i stjecanje različitih iskustava i znanja te potičemo samostalno otkrivanje, razmišljanje i rješavanje problema.

Kontinuirano stvaramo primjereno odgojno-obrazovno okruženje u kojemu dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije (interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima). Na taj način podupiremo različite aspekte cjelovitog razvoja, odgoja i učenja. Bitno je istaknuti kako osiguravamo pravo djeteta na jednakost šansi i uživanje jednakih prava za sve, trudeći se povećati kvalitetu odnosa, suradnje i tolerancije. Pozornost posvećujemo stvaranju inkluzivnog okruženja u kojemu se prepoznaje i prihvaća osobnost svakog djeteta kao i svaki oblik različitosti, kako djeteta, tako i njegove obitelji.

Osnažujemo inicijativu djece, cijenimo ju i uzimamo u obzir kao osnovu promišljanja različitih segmenata odgojno-obrazovnog procesa i na taj način potičemo aktivno sudjelovanje i suodlučivanje djeteta, odnosno življenje demokracije.

Image

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole dječjeg vrtića Sunčeko verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Obvezan je dio odgojno-obrazovnog programa našega vrtića i kao takav provodi se svakodnevno za djecu, školske obveznike, u godini prije polaska u školu. Program se provodi kontinuirano kroz cijelu pedagošku godinu za djecu školske obveznike, koji su redoviti polaznici vrtića. Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u školu osigurati okruženje u kojemu će ono razvijati svoje potencijale do najviše razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga u školi očekuju.

Program u trajanju od 250 sati provodit će se od 1. listopada 2019. do 31. svibnja 2020. godine u dvije grupe u prostoriji koja je opremljena primjerenom didaktičkom opremom. Program predškole ostvarivat će odgojitelji predškolske djece, uz potporu stručnog tima.

Cilj programa predškole je djetetu u godini prije polaska u školu osigurati okruženje u kojemu će moći razvijati svoje potencijale do najviše razine, zadovoljiti interese i potrebe te time steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga u školi očekuju. Cjeloviti odgojno-obrazovni proces u neposrednom radu s djecom u godini prije polaska u školu provodit ćemo fleksibilno, u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom te osiguravanjem kontinuiteta u odgoju i obrazovanju. Bit ćemo otvoreni za kontinuirano učenje i spremni na unapređivanje prakse.

Voditelji programa bit će kontinuirano uključeni u redovite programe edukacije za djelatnike predškolskog odgoja i obrazovanja, sa stalnom motivacijom za daljnje učenje, a u skladu sa zakonskim propisima i potrebama struke.

Za kvalitetnu realizaciju programa predškole potrebno je uključiti roditelje koji su zainteresirani za poticanje cjelovitog razvoja djeteta, a samim time i za partnerski odnos u programu. U težnji od roditelja suradnika do roditelja partnera u odgojno-obrazovnom procesu, nastojat ćemo stvarati optimalne uvjete za ostvarivanje roditeljskih prava i odgovornosti, podržavajući obitelj u usklađivanju odgojnih nastojanja u izvan-obiteljskim uvjetima, kako bi se što potpunije zadovoljile opće i posebne potrebe djeteta.

Program predškole obogaćivat ćemo sadržajima iz kulture, sporta, stranih jezika, izletima, zdravstvenim i sportskim programima, uključivanjem djece u društvena događanja u širem socijalnom okruženju i sl.

Vrednovanje i dokumentiranje programa vršit će odgojitelji koji provode program u suradnji sa stručnim suradnikom pedagogom. Svrha vrednovanja je snimiti početno stanje i kontinuirano raditi, kako na poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i uvjeta njegovog ostvarivanja, tako i na samome sebi.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju. Naš tim odgovara u kratkom roku.

O nama

Dječji vrtić „Sunčeko“ mjesto je odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta koji skrbi o cjelovitom razvoju svakoga djeteta te primjenjuje pristup temeljen na njihovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

Pratite nas na Facebooku